Prisijungti prie CVP IS
Pradžia
Šiuo metu bandoma nauja CVP portalo versija. Pastebėtas klaidas ar komentarus prašome siųsti el. paštu: pagalba@vpt.lt

Viešieji pirkimai RSS

[E]

209407 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 6 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-11-03
[E]

209396 SEMINARO APIE PAJAMAS GENERUOJANČIUS PROJEKTUS SURENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 5 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-10-29
[E]

209452 Vaistai Daunorubicin ir Cytarabin Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 5 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-10-24
[E]

209430 Individualaus kompostavimo konteinerių pirkimas Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 14 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-11-03
[E]

209427 TS Nelaimingų atsitikimų draudimas Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 8 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-11-02
Perkančioji organizacija: UAB "Vilniaus energija" (111760831)
[E]

209405 Pataisyta laboratorinės medicininės įrangos techninė specifikacija Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 19 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-11-03
[E]

209428 Gamtinių dujų pirkimas (tech. specifikacijos projektas) Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 8 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-11-03
Perkančioji organizacija: AB „Amber Grid” (303090867)
[E]

209421 UŽSIENIO ŠALIŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ 2015 METAMS PRENUMERATOS PIRKIMAS Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 8 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-11-03
Perkančioji organizacija: Mykolo Romerio universitetas (111951726)
[E]

209270 Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro mokomosios žuvų veisimo ir auginimo fermos įrangos pirkimo techninės specifikacijos projektas Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 68 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-11-02
[E]

209414 Mobilių stabdžių stendų priežiūros, metrologinės patikros ir remonto paslaugos Techninių specifikacijų projektas

Peržiūrėta 14 kartų | Susieti skelbimai: Nėra
Paskelbtas: 2014-10-23 | Pasiūlymų teikimo terminas: 2014-11-03