Prisijungti prie CVP IS
Pradžia
Šiuo metu bandoma nauja CVP portalo versija. Pastebėtas klaidas ar komentarus prašome siųsti el. paštu: pagalba@vpt.lt
VPT: Skelbimo spausdinimas
 
Sk-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1S-73
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Aleksandro Stulginskio universitetas
 
Juridinių asmenų registras, 111950962, Studentų g. 11, Kauno r., Akademija, Tel.: +370 37 752209, audra.zurauskaite@asu.lt, http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ

20   m.                        d. Nr.      

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu    

Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Organizacijos pavadinimas ir kodas
  Aleksandro Stulginskio universitetas (111950962)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Studentų g. 11, Kauno r., Akademija
Pašto indeksas
  LT- 53067
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys
Kam Audrai Žurauskaitei
Telefonas
  +370 37 752209
El. paštas
  audra.zurauskaite@asu.lt
Faksas
 
Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
Elektroninė prieiga prie informacijos: 
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: 

II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1 Pirkimo pavadinimas
    2011 m. kompleksinio monitoringo stotyse atliktų dirvožemio vandens, gruntinio bei upelių vandens tyrimų rezultatai ir jų analizė
II.1.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.CPV)
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 79320000-3  (Viešosios nuomonės tyrimų paslaugos.)  
III DALIS: KITA INFORMACIJA
III.1 Pasiūlymų ar paraiškų pateikimo terminas
2012-02-21   Laikas (valanda ir minutės):   10:00
III.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
(Jei sutarties vykdymui taikomos ypatingos tiekimo ir informacijos saugumo sąlygos, informacija apie jas nurodoma Šiame punkte. Jei šiame punkte perkančioji organizacija nurodo, kad pirkimas atliekamas pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsnio reikalavimus, kartu ji pareikalauja, kad tiekėjas pagrįstų, jog jis atitinka šio straipsnio reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.)
  
Arba: informacija pateikiama pridėtame dokumente


  _____Prorektorius_____   __________   _____Vidmantas  Butkus_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (Parašas)   (Vardas, pavardė)