Prisijungti prie CVP IS
Pradžia
Šiuo metu bandoma nauja CVP portalo versija. Pastebėtas klaidas ar komentarus prašome siųsti el. paštu: pagalba@vpt.lt
VPT: Skelbimo spausdinimas
 
Sk-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1S-73
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


UAB 'Utenos vandenys'
 
Juridinių asmenų registras, 183633981, Naujasodžio km. Utenos raj., Utena, Tel.: (370-389) 650 96, Faks.: (370-389) 651 10, v.casun@utenosvandenys.lt, www.utenosvandenys.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ

20   m.                        d. Nr.      

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu    

Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Organizacijos pavadinimas ir kodas
  UAB 'Utenos vandenys' (183633981)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Naujasodžio km. Utenos raj., Utena
Pašto indeksas
  LT- 28113
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys
Kam Vaida Čašun
Telefonas
  (370-389) 650 96
El. paštas
  v.casun@utenosvandenys.lt
Faksas
  (370-389) 651 10
Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: www.utenosvandenys.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1 Pirkimo pavadinimas
    Padangų pirkimas
II.1.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.CPV)
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 34350000-5  (Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių padangos.)  
III DALIS: KITA INFORMACIJA
III.1 Pasiūlymų ar paraiškų pateikimo terminas
2013-04-02   Laikas (valanda ir minutės):   09:00
III.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
(Jei sutarties vykdymui taikomos ypatingos tiekimo ir informacijos saugumo sąlygos, informacija apie jas nurodoma Šiame punkte. Jei šiame punkte perkančioji organizacija nurodo, kad pirkimas atliekamas pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsnio reikalavimus, kartu ji pareikalauja, kad tiekėjas pagrįstų, jog jis atitinka šio straipsnio reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.)
  Pirkimas yra vykdomas CVP IS priemonėmis. Pirkimas yra skaidomas į 3pirkimo dalis: I pirkimo dalis. Sunkvežimio padangų pirkimas. Perkamos padangos 315/80 R22,5 – 8 vnt. Reikalavimai padangoms: modelis DO-100, apkrovos indeksas 156K, protektorius padidinto pravažumo, konstrukcija radialinė. Perkamos padangos 315/80 R22,5 – 2 vnt. Reikalavimai padangoms: modelis FO-100, apkrovos indeksas 156K, protektorius padidinto pravažumo, konstrukcija radialinė. II pirkimo dalis. Žemės ūkio padangų pirkimas. Perkamos padangos 9,5x32 - 2vnt., 6,5x16 - 2vnt., 400/55-22,5 - 2 vnt. III pirkimo dalis. Lengvojo automobilio padangų pirkimas. Perkamos vasarinės padangos 195/60 R15 – 4 vnt.
Arba: informacija pateikiama pridėtame dokumente


  _____Direktorius_____   __________   _____Adolfas  Juršys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (Parašas)   (Vardas, pavardė)